Hot stone massage

Hot stone massage werkt super ontspannend en bovendien zeer herstellend voor het lichaam. In mijn praktijk gebruik ik basaltstenen. Volgens de indianen zijn deze stenen gevormd door de vier elementen: aarde, wind, water en vuur. De massage heeft een diepe ontspannende en helende werking en verhoogt de kwaliteit van ons bloed en lymfestelstel. Het helpt afvalstoffen af te voeren en het lichaam te ontgiften.